Crawl
pasparet.png

MOD

Allt handlar om mod...

 
 

Modets vision
Vi skapar modigare individer som står upp för sig själva och lever och verkar i den naturliga kraft som är unik för varje människa. Modigare människor som övervinner sina rädslor, möter och hanterar alla reaktioner och beteenden såväl hos sig själva som i sin omvärld.

Bakgrund
Allt fler runt om i världen inser hur viktigt ökat mod är för att skapa framgångsrika verksamheter. Framför allt då nya generationer efterfrågar ett helt annat ledarskap än tidigare och drivs mer av personlig utveckling än pengar. Dessutom ökar livs- och arbetstempot och därmed kraven på oss alla. Det blir allt svårare att leva upp till idealen och många lägger stor energi på att dölja beteenden, egenskaper och känslor som inte passar i kravprofilen.


Våra erfarenheter av att utmana mod har vuxit fram under en process på många år och inspireras mycket av den amerikanska forskaren Brené Browns banbrytande arbete. Våra slutsatser bygger på att om man ska bli framgångsrik ska fokus vara på att lämna sin bekvämlighetszon. Vi skapar en trygg miljö där individen tillåts utmana sina rädslor och sårbarheter. 


När vi är modiga nog att utforska vårt "mörker" kommer vi att hitta den oändliga styrkan i vårt "ljus". Det gör vi genom att prata om och arbeta med saker som vi normalt sett inte berör – beteenden som alltid har varit naturliga för människan men som genom historien betraktats som skamfyllda moraliska tillkortakommanden. Energi runt dessa områden frigörs och vår arena ökar och breddas. I slutänden blir hela vårt arbetsliv avsevärt mycket enklare: Ökad säkerhet i alla roller.

Inspiration 
Är du nyfiken på vad ökat mod kan ge dig och din grupp? Låt oss komma och berätta, varför inte på ett frukostmöte på ditt företag?  När ses vi?

Den stora resan - Ledare i Förenkling 
Människans tidlösa sätt att fungera kan illustreras med hjälp av de sju dödssynderna. Därför bygger vi, utan att ha några religiösa förtecken eller syften, denna djupare träning på dem och på deras motpoler dygderna. För att skapa en än mer tillåtande och öppenhjärtig miljö, har vi i de här öppna utbildningarna valt att låta kursdeltagare vara anonyma och delta via ett alias som de själva väljer.

Träningen löper under två år och ger en bestående kompetens i mod och förenklat ledarskap. Första året är ett utbildningsår i öppen grupp. År två handlar om action learning i den egna organisationen med hjälp av en följare som ger feedback.

Den lilla resan... 
Kanske vet du redan vad ökat mod ger för effekter, men tycker att ”Ledare i Förenkling’”  är ett för stort steg? Då är den lilla resan något för dig. Under 2 + 1 dagar tränar vi dig och din grupp i det modiga ledarskapet och ser till att ni får en ordentlig grund att stå på för fortsatt utveckling.