Crawl
omoss.png

Om oss

Vår passion. Vår tro. Vår erfarenhet.

 
 

Vi tror på människan! På människans kraft och potential i respekt för olikheter. Vi tror på en kultur som präglas av öppenhet, tillit, personligt ansvar och en personlig medvetenhet som innefattar kunskap om egna och andras beteenden. Vi tror på berättelser! På "storytelling", på filmer och romaner. På det narrativa sättet att lära. Kryddat med glädje och positiv energi.

Vår inriktning är att utveckla människor och organisationer inom områdena ledarskap, försäljning, affärsutveckling, digitalisering, och coaching. Genom dessa områden, som i en matris, går kommunikation- och gruppträningar som en röd tråd. 

 
 
 
fullsizeoutput_d1e.jpeg

Partner

Christina Klintberg

Christina har tidigare erfarenheter från urval och rekrytering och har utvecklat personkännedom som bidragit till stort intresse för den enskilda människan, gruppdynamik, samverkan och ledarskap. 

I konkurrens med det enorma kunskaps- och informationsflöde som omger oss, de växande sociala kommunikationskanalerna och det i övrigt intensiva och kravfyllda samhället vi lever i finns Crawl och "det personliga mötet" - ett oöverträffat komplement och lärande. 

Ord som mod, självinsikt, målstyrning, action, resultat och förändring är betydelsefulla. 

Christinas roll sedan över 20 år har varit att skapa de bästa förutsättningarna för effektivt och kreativt lärande och att detta i sin tur skapar bestående och mätbara resultat.

Min roll som jag nu har haft under ca 15 år, är att skapa de bästa förutsättningarna för effektivt och kreativt lärande och att detta lärande i sin tur skapar bestående resultat i organisationer.

 
 
 
Kenth.jpg

Partner

Kenth Bergman

För att lyckas i dagens kommunikationssamhälle måste vi som människor vara bra på att hantera våra dialoger och våra personliga varumärken. Det krävs helt enkelt mod. 

Kenths roll är att skapa de bästa förutsättningarna för effektivt och kreativt lärande och att detta lärande i sin tur skapar bestående resultat i verksamheter.

Kenth arbetar mycket med narrativt lärande och använder ofta filmer och filmsekvenser för att skapa underlag för diskussioner, reflektioner och lärande.

 

 
 
 
lasse.jpg

Partner

Lars Holmgren

Med 30 års erfarenhet av affärsutveckling och marknadskommunikation inom PR, Reklam och IT. Lars har under dessa år byggt tjänsteföretag och vet värdet av att hitta individers naturliga drivkrafter och modet att utmana gamla strukturer för att åstadkomma positiv förändring och personliga belöningar.

 
 
 

Crawl utmanar och utvecklar!

Tillsammans med er utmanar och utvecklar vi:

  • Ledarskapet

  • Nya och erfarna säljare

  • Medvetenheten

  • Respekten för olikheter

  • Samverkan på många olika plan

  • Kopplingen mellan insatser, kultur, värdegrund, strategier och taktiska aktiviteter

  • Gruppdynamiken

  • Digitalisering

  • Varumärkesstrategier

  • PR & Reklam