Crawl
IMG_7392.jpg

Inspiration

Hitta inspiration!

 

Musik

Musiken är ett förståelseinstrument, som hjälper oss strukturera verkligheten. Göra den begriplig och möjlig att handskas med.

Följ oss på Spotify klicka HÄR!

Narrativ & storytelling

'Narrativ' ('narration') är en vetenskaplig term för det som vardagligt kallas berättelse, berättande (eng: story, storytelling). Det avser såväl ett minne som en återgivning av ett händelseförlopp, en kedja av sammanhängande episoder.

En vanlig betydelse är framställning av en typsituation, eller denna i sig själv. Man kan alltså säga att den utformning som arbetet på en psykologisk mottagning har i ett visst fall eller mera allmän utgör en "berättelse", en struktur som låter sig klädas i ord

litteratur

Kan man lära sig något av skönlitteratur? Enligt den amerikanske litteraturkritikern Harold Bloom så finns det framför allt ett skäl till varför vi bör läsa skönlitteratur: ”Informationen har vi tillgång till i all oändlighet; men var finner vi visdom? Har man tur kommer man i kontakt med en lärare som kan hjälpa en, men till sist står man där ensam och måste fortsätta utan mer hjälp av någon mellanhand”. På vilket sätt ger då skönlitteraturen oss kunskap om verkligheten? Vad lär vi oss, och kan litteraturen få oss att ändra vad vi tror på? Värdet av att läsa skönlitterära verk ligger i att de för det mesta arbetar på en högre nivå av allmängiltighet, de vänder sig till ”våra uppfattningar om Människan, Gud, Historien och liknande stora kategorier. Men i särskild hög grad skjuter de in sig på våra känslor, förnimmelser och attityder, eller den zon i vårt tänkande och vår existens där attityder, känslor och idéer växer i varandra.”

film

För att läsa en bok krävs det energi och fantasi av läsaren medan tittandet av en film inte alls kräver lika mycket. Det här kan liknas vid en teaterpjäs. Boken med dess text kan symboliseras av en regissör medan filmen kan liknas vid publiken. Både regissören och publiken påverkas av pjäsen men på olika sätt. Som regissör måste man skapa sin egen tolkning av pjäsen med hjälp av fantasin. Man föreställer dig var och på vilket sätt skådespelarna ska framträda samt hur kulisserna ska byggas upp för att på bästa sätt förmedla omgivningens miljö. Däremot som publik förväntas man inte fantisera lika mycket. Regissören har redan gjort sin tolkning och byggt upp pjäsen ur hans eller hennes tolkning. Allt är färdigt, man behöver bara ta in olika intryck och bearbeta dem för dig själv. Vad är nyckelord i det här? Jo, din fantasi och ditt engagemang.